یاداشت ۱.۸ جلد طلقی فنر بالا

6,800 تومان

دارای ۸۰ برگ کاغذ ۷۰ گرم سایز ۱۱.۵×۱۶