یاداشت ۱.۸ جلد طلقی فنر بغل

6,200 تومان

دارای فنر بغل، ۸۰ برگ کاغذ ۷۰ گرم و سایز ۱۱.۵×۱۶