چسب کاغذی 4 سانت آبریل 30 یارد

10,500 تومان

چسب کاغذی

عرض: 4 سانتیمتر

ساخت ایران

ویژگی: در کارهای مختلفی ممکن بکار برده شوند. متداولترین کارها چسباندن در اطراف کادر نقاشی برای جلوگیری از بیرون زدگی رنگ و صاف و یکدست شدن کناره کارهای هنری است.

برای چسباندن کارتن و سر سیم نیز ممکن است استفاده شود