چسب کاغذی 2 سانت آبریل 16یارد

5,800 تومان

چسب کاغذی

عرض: 2 سانتیمتر

ساخت ایران

ویژگی: در کارهای مختلفی ممکن بکار برده شوند. متداولترین کارها چسباندن در اطراف کادر نقاشی برای جلوگیری از بیرون زدگی رنگ و صاف و یکدست شدن کناره کارهای هنری است