پاکن غلافدار فابرکاستل

12,000تومان 9,900تومان

پاکن فابرکاستل

ساخت مالزی به سفارش آلمان

ویژگی:پاکن غلافدار، پاکن در رنگهای مختلف، پاک کنندگی بسیار خوب