پاکن غلافدار فابرکاستل بزرگ

19,000 تومان

پاکن فابرکاستل

ساخت مالزی به سفارش آلمان

ویژگی:پاکن غلافدار، پاکن در رنگهای مختلف، پاک کنندگی بسیار خوب