مداد طراحی 8B فاتح

2,500 تومان

مداد طراحی

ساخت ترکیه

ویژگی ها: نرمی گرافیت این مدادها مناسب برای سایه زدن و ایجاد حجم بر سطح دو بعدی است

همچنین مناسب برای انواع تکنیکهای اسکیس در طراحی است

در انبار موجود نمی باشد