روانویس الخطاط شاهد

6,500 تومان

قلم خوشنویسی

ساخت ژاپن

ویژگی: دارای سر نمدی به شکل قلم خوشنویسی

به صورت روانویس و قابل استفاده تا اتمام مرکب

در انبار موجود نمی باشد